2023. december 11. hétfő

RSS

Az egyesület

A ZABHEGYEZŐ Gyerekanimátorok Egyesülete

Animátornak azt a személyt nevezzük, aki másokat pozitív aktivitásra késztet. Gyerekanimátornak – ennek megfelelően – azokat hívjuk, akik tanítási órán kívül gyerekekkel foglalkoznak, hogy segítsék őket szabadidejük hasznos és értelmes eltöltésében.

A Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete 1991 júniusában alakult nem hivatásszerűen gyerekekkel foglalkozó fiatalok szakmai szervezeteként. A tagság kétharmada húsz évnél fiatalabb és csak néhányan idősebbek huszonöt évnél.

Az Egyesület alapelve a nyitottság, ennek megfelelően elhatározása alapján minden gyerekekkel foglalkozó fiatal beléphet a szervezetbe, viszont a rendezvényeken való részvételnek nem feltétele az egyesületi tagság. Ezen alapelv megvalósításának érdekében az Egyesület jó kapcsolatokra törekszik minden gyerek- és gyerekérdekű szervezettel.

Az egy településen élő, illetve tanuló tagjaink “helyi csoportokba” tömörülnek. A helyi csoportok rendszeres klubokat, szakköröket, táborokat, illetve nagyobb programokat szerveznek gyerek- és ifjúsági csoportok számára.

Egyesületünk szakmai együttműködési szervezet, amelynek céljai:

  • fiatalok felkészítése gyerekfoglalkozások vezetésére
  • gyerekanimátorok továbbképzése
  • módszertani anyagok terjesztése
  • gyerekanimátorok közötti kapcsolat- és információszervezés
  • közös rendezvények szervezése gyerekanimátorok, illetve gyerekközösségek számára
  • részvétel más szervezetek gyerekprogramjainak megvalósításában
  • hozzájárulni a magas színvonalú gyerekanimátor-kultúra kialakulásához és elterjedéséhez

Mint említettük, Egyesületünk fontos feladatának tekinti, hogy tagjait tovább képezze. Tagjaink többek között részt vesznek különböző animációval, élménypedagógiával kapcsolatos képzéseken, de belső képzéseink is vannak. Utóbbiak többségét legnagyobb programunk, a Nemzetközi Gyerekfesztivál előkészítő hétvégéin tartjuk. Nagy hangsúlyt szoktunk fektetni a csapatépítő programokra. Ez főleg az első megbeszélésen fontos, mivel ilyenkor találkozunk új rendezőinkkel először, és ekkor hangoljuk rá őket feladatainkra, segítünk nekik, hogy jobban bele tudják élni magukat azokba a játékokba, amikkel később ők szórakoztatják a gyerekeket. Emellett természetesen részletes tájékoztatást is tartunk nekik az egyesületről, annak működéséről és a Fesztiválról. Későbbi megbeszéléseinken szituációs játékokkal, helyzetgyakorlatokkal fejlesztjük magunkat. A képzéseket leginkább tagjaink közül kikerült hivatásos képzők állítják össze és vezetik le, ami példaértékű rendezőinknek.

Animátoraink saját nagy rendezvényünkön kívül más programok lebonyolításában is aktívan vesznek részt. Így például az elmúlt évben segítettünk több családi napon, általános iskolák diáknapján, születésnapokon és gyerekzsúrokon. Ezen kívül évek óta a Gyereksziget és a Sziget rendezői közé tartozunk, valamint a Strand Fesztiválon is képviseltetjük magunkat.

Továbbá szeretnénk köszönetet mondani az Expodom-tól kapott gyorsan felállítható sátorért.